01 maaliskuuta 2008

Aloituskokous ja aloitus

28.2.1008 kello 13.30 pidimme aloituskokouksen. Oli muuten aika hyvä sessio. Käytännössä kokouskulkee tontiin liittyvien asioiden läpikäynnistä kuviin ja pykälöihin. Itseasiassa tuntuu siltä, että hyvät kokemukset rakennusvalvonnasta jatkuu edelleen.

Kokouksessa käytiin läpisuunnittelun ja toteutuksen keskeiset osapuolet ja roolitettiin toimijoiden tehtävät: kuka tekee tarkastukset, mitkä katselmukset tehdään ja missä vaiheessa. Mitä täytyy huomioida ja mitkä asiat on huomoitu jo lupahakemuksessa, mitkä täytyy hoitaa missäkin vaiheessa. Lisäksi työn ajaksi tuli muutama juttu huoioitavaksi: Työmaan aitaus, ilmoitus ympäristöviranomaiselle melua aiheuttavasta työstä, katu puhdistettava tarvittaessa, rakennusjäte on lajiteltava, pohjaveden tarkkailu järjestettävä, kaivannon tuenta järjestettävä, Pölyn ja lian leviäminen ympäristöön estettävä. Melua tulee aiheuttamaan louhinta ja siitä täytyy tehdä erillinen ilmoitus. Kaivanto on tiessä kiinni ja kaivannon sortuminen tarkoittaisi käytännössä pyörätien valumista monttuun. Valuminen estetään sillä, että vanha kivijalka jätetään pystyyn ja myöhemmin sen ja sokkelin väli täytetään lecasoralla.

Tontin paikan mittaus tehtiin edelllisellä viikolla ja viime viikonloppuna talon paikka merkattiin tontin reunoihin. Nyt kuopan voi kaivaa ja kulmien kohdat löydetään linjalangoilla.

Yrjö, kulmatolppa ja linjalanka.
Talonpääty kulkee tästä

Viimeiset kuvat ennen kuin tontti kaivetaan auki.

Ei kommentteja: