07 tammikuuta 2008

Ensimmäinen rakentamisen valmistelukokous

Yrjö Leiviskän kanssa (rakennesuunnittelu ja vastaava työnjohtaja)

Välittömästi edistettävät asiat:

 • LVI-suunnittelijan valinta
 • Sähkösuunnittelijan valinta
 • Maansiirto- ja louhintaurakan kilpailuttaminen
 • Johtokanavakartoitus maanmittausosastolta RVV:lle luvan liitteeksi (maalämmön porakaivon työluvan saamiseksi)
 • Tehdään portaista työpiirrustukset, jotta voidaan varmistaa ontelolaattojen leikkaukset oikeiksi
 • Päivitetään rakennekuvat luvan liitteeksi
 • Rakennuskustannusten tarkistaminen (Talopelillä)

Yleislinjaus: tehdään fiksuja ja tehokkaita ratkaisuja, joissa tarvitsemme Rakennusmestari Yrjö Leiviskän osaamista ja suosituksia. Lisäksi näkemystä haetaan Rakennusapteekilta ja mahdollisimman monista asiantuntijalähteistä. Kaikki ideat ja ohjeet budjetin ja tavoitteen saavuttamiseksi ovat tärkeitä ja tärkeä painopiste rakennusmestarin tehtävissä. Ehdottoman tärkeänä tavoitteena pitää rakentamisen kokonaisbudjetti alle 1590€/neliö. Tavoitteena kokonaistehokas ostaminen, joka perustuu materiaalien ja niiden asentamiseen liittyvän työn kokonaisymmärrykseen, eikä vain raaka-aineiden hintaan. Tärkeitä linjapäätöksiä, jotka vaikuttavat budjetissa pysymiseen ei tehdä, ennen kuin on todettu, etteivät ne vaaranna budjetissä pysymistä.

Tärkeät päätökset testataan talopelillä etukäteen ennen seuraavaa tapaamista http://www.talopeli.fi/ pohjaksi seuraavalle palaverille. Talopelin virhemarginaali on +/-5% joten sillä päästään aika lähelle. Timpureiden kanssa suunnittelukokous torstaina 9.1. Timpuripalaverissa aikataulutetaan projekti tarkemmalle tasolle ja tarkistetaan resurssien tarvetta.

Jotta tavoitteeseen päästäisiin sekä budjetin että oikean tunnelman saavuttamiseksi, korvaamme mielellämme kaappeja vaatehuoneilla 2. kerroksessa, kalustamme keittiön kierrätyskeskuksen löydöillä, käytämme väliovina Rakennusapteekin kautta hankittavia Hankolaishuvilan vanhoja ovia jos kauppa toteutuu, jne tässä hengessä. Pintamateriaaleissa haetaan vuosisadan vaihteen tyyliä, joten esim. Lattioiden ponttaus ei ole lankuissa lainkaan vältämätöntä. Päinvastoin, lattiasta ei haeta modernin tiivistä ja tasaista. Talo saa näyttää valmituessaan tyylinsä mukaiselta. Jos kokonaiskustannusten arvio näyttää menevän yli tavoitearvon, teemme ratkaisuja joilla pysytään tavoitehinnassa. Tämä tarkoittaa tarvittaessa (jos mikään muu ei auta) oman työn määrän kasvattamista esim. Tontin siivoamisen lisäksi, sisätöissä voimme itsehoitaa lattioiden asennuksia, kaikkia pintatöitä, kaapistojen asennuksia, laatoituksia, tasoittamisia, maalaamista, toimia apumiehenä ym. Sokkelin muurauksen aikana pidän viikon loman ja osallistun urakkaan. Heinäkuussa olemme molemmat lomalla ja lapsille palkataan hoitaja, jolloin voimme osallistua aputöihin, maalata ja auttaa parhaamme mukaan.

Ilmastointilaite ja koneellinen ilmastointi ei tunnu välttämättömältä. Asia käydään vielä läpi LVI-suunnittelijan kanssa, mutta perinteinen puutalo toimivalla keskusmuurilla ei välttämättä vaadi koneellista ilmastointia kuin liesituulettimeen ja kosteisiin tiloihin. Painovoimainen ilmanvaihto sopii meille ja säästää perustamisvaiheessa. Lisäksi maalämpö ja tulisijat tuottavat peruslämmön kohtuulliseen hintaan pidemmälläkin aikavälillä ja rakenteet ovat hengittäviä. Kosteuskuormituksen ei pitäisi nousta kohtuuttomaksi. Lämmön talteenottava järjestelmä tasoittaa kuitenkin talon lämpöä ja mahdollistaa tulisijoista syntyvän ja ylös nousevan lämmön kierrättämisen tasaisesti. Tämä on erityisen tärkeä keskustelun aihe LVI-suunnittelijan kanssa.

LVI- ja sähkösuunnittelu: Palaverit potentiaalisten suunnittelijoiden kanssa tällä ja ensiviikolla. LVI-suunnittelusta saatu tarjous 1950€ ja sähkösuunnittelusta 1000€, joka hyvitetään, jos urakka otetaan suunnittelijalta. Tapaamisessa käydään läpi projekti ja tarkistetaan että ollaan samalla aaltopituudella.

Kun Yrjö on tehnyt RVV:n materiaalit valmiiksi, seuraavana vaiheena on laskea materiaalien tarpeita: sokkelin kivet, ontelolaattojen kuvat, puutavara, jne. Sekalaisen tavaran kilpailuttaminen täytyy aloittaa ja käydä läpi Bauhaus, K-Rauta, Rautia ja Starkki.

Ikkunoiden kuvat toimitetaan Yrjölle heti, kun ne saadaan Rakennusapteekilta.
Yrjö panostaa ensivaiheessa rakenteisiin ja runkotöihin, joihin liittyvä kilpailutus ja päätökset tehdään ensin. Kalusteisiin yms. Sisätöihin liittyvät asiat vaiheessa 2.

Rakentamisen ensimmäiset vaiheet:
 • maanrakennusurakka
 • putkista tarvitaan piirustukset, niin että ne saadaan vietyä oikeille paikoille = salaojat, radon vedot, kellarin pohjan alle menevät putket, sekä imeytyskaivon piirustukset hyväksytettyinä
 • Maansiirtotarjoukseen:
 • Räjäytystyöt/louhinta tontilla, n. 2200 tien pinnasta alas, n. 500mm pois korkeimmalta kohdalta
 • N. 50 kuutiota kalliota pois, tasolouhinta
 • salaojat, salaoja sepelöinti
 • Tarjouspyyntöön liitteeksi ohjeet räjäytystyön ohjeista: katselmukset kuuluvat urakoitsijalle
 • 0-32 murskesora tiivistettynä anturoiden alapinnan tasoon. Paksuus 200-300 mm
 • mittakorkeuteen toteuttaminen, mittaaminen toimittajan tehtävä. Korkeus vaihtelun tulee mahtua 20mm:n vaihteluväliin
 • sadevesiviemärit tulee tämän jälkeen.
 • Kaikki siirtomaa pois tontilta
 • Ruduksen murskaamoon betonit
 • Tienpuoleinen tukimuuri ja metriset siivekkeet jätetään pystyyn
 • Kaivuun ja sorien tasoituksen jälkeen tarkistetaan rakennuspaikan sijainti ja edetään anturan valuun. Valun jälkeen anturamuotteja ei pureta, jotta ohjureiden kiinnittäminen helpottuu sokkelien tekemisen ajaksi
 • Sokkelin muuraukseen käytettävät harkot toimitetaan kuopan pohjalle. Muurauksessa huomoitava väliseinien muurauksen raudoitukset tai toteutettava väliseinien muuraus samanaikaisesti kuin sokkelin ulkoreunojen muuraus
 • Sokkelin muuraus voi alkaa valamisen jälkeisenä päivänä aikaisintaan
 • Huom! Salaojia ei saa peittää ennen KVV-työnjohtajan hyväksyntää
 • Kun sokkeli on muurattu, pinnoitus ja vesieristys ulkopinnoille
 • Ennen ontelolaattojen toimitusta, murskeen toimitus alapohjaan
 • Murskeen päälle laattojen alle tarvittava määrä tiiliä savupiipun muurausta varten
 • Savupiippu muurataan ensimmäiseen kerrokseen asti
 • Kun laatat toimitettu ja juotettu kiinni, voidaan reunat täyttää. Täytössä huomioitava sadevesiviennit
 • Reunojen täyttöön murske, leca soraa menisi turhan paljon
 • Murske myös pohjoispuolen tielle (min. 200mm) jolla taataan tontin perälle tavaran toimituksen ja säilyttämisen edellytykset. Tontin takakulmaan tulee kevytrakenteinen sateelta suojaava autokatos, jonka sisään tavaraa mahtuu
 • Tontin vastaavaan eteläkulmaan sijoitetaan todennäköisesti teräksinen vuokrakontti
Timpuripalaverin jälkeen tarkempi aikataulutus

Kuva perustuksista:

Ei kommentteja: